1 Degree Delisle to Degree Rømer (1 °De to °Rø)

Unit Conversion 1 Degree Delisle = 59.65 Degree Rømer

Conversion of Units to Convert Degree Delisle to Degree Rømer : 1 °De = 59.65 °Rø
Degree Delisle °De Degree Rømer °Rø
1 Degree Delisle 59.65 Degree Rømer
5 Degree Delisle 58.25 Degree Rømer
10 Degree Delisle 56.5 Degree Rømer
50 Degree Delisle 42.5 Degree Rømer
100 Degree Delisle 25.0 Degree Rømer
250 Degree Delisle -27.5 Degree Rømer
500 Degree Delisle -115.0 Degree Rømer
1000 Degree Delisle -290.0 Degree Rømer
5000 Degree Delisle -1690.0 Degree Rømer
10000 Degree Delisle -3440.0 Degree Rømer
50000 Degree Delisle -17440.0 Degree Rømer
100000 Degree Delisle -34940.0 Degree Rømer
500000 Degree Delisle -174940.0 Degree Rømer
1000000 Degree Delisle -349940.0 Degree Rømer
5000000 Degree Delisle -1749940.0 Degree Rømer
100000000 Degree Delisle -34999940.0 Degree Rømer
Temperature Converter