1 Degree Rømer to Degree Delisle (1 °Rø to °De)

Unit Conversion 1 Degree Rømer = 168.5714 Degree Delisle

Conversion of Units to Convert Degree Rømer to Degree Delisle : 1 °Rø = 168.5714 °De
Degree Rømer °Rø Degree Delisle °De
1 Degree Rømer 168.5714 Degree Delisle
5 Degree Rømer 157.1429 Degree Delisle
10 Degree Rømer 142.8571 Degree Delisle
50 Degree Rømer 28.5714 Degree Delisle
100 Degree Rømer -114.2857 Degree Delisle
250 Degree Rømer -542.8571 Degree Delisle
500 Degree Rømer -1257.1429 Degree Delisle
1000 Degree Rømer -2685.7143 Degree Delisle
5000 Degree Rømer -14114.2857 Degree Delisle
10000 Degree Rømer -28400.0 Degree Delisle
50000 Degree Rømer -142685.7143 Degree Delisle
100000 Degree Rømer -285542.8571 Degree Delisle
500000 Degree Rømer -1428400.0 Degree Delisle
1000000 Degree Rømer -2856971.4286 Degree Delisle
5000000 Degree Rømer -14285542.8571 Degree Delisle
100000000 Degree Rømer -285714114.2857 Degree Delisle
Temperature Converter